Kalle Eriksson


Hej! Mitt namn är Kalle Eriksson och jag är en av projektledarna för Young Sàpmi. Jag läser det tredje och sista året på det naturvetenskapliga programmet. Jag tillhör Sierri sameby.